Gündem

Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli’nin Teşkilatlara Göndermiş Olduğu Cumhur İttifakı Genelgesi

7 dk okuma süresi

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Tarihin gelişmelerin yaşandığı, sistemsel yenilenmenin sağlandığı, stratejik silkinmenin başarıldığı, milli talihin müspet yönde değişmeye başladığı 2018 yılı tamamlanmış, yepyeni bir yıla geçilmiştir.

Elbette geride kalan yıl içinde pek çok sorun da varlığını hissettirmiştir.

Ekonomik saldırılar, kur operasyonları, terör saldırıları, iç ve dış komplolar, mütecavir ülke ve bölgelerdeki kaos ortamı 2018’e adeta damgasını vurmuştur.

Bununla birlikte milli bekamız üzerindeki tehditlerin cesamet ve cüretinde herhangi bir azalma görülmemiş, bilakis mütecaviz ve mütehakkim senaryoların ağırlığında bir yoğunlaşma, bir yaygınlaşma gözlemlenmiştir.

Türk milletiyle kimin hesabı varsa, kimlerin intikam duyguları kaparmışsa kirli odakların yanında soluğu almıştır.

Hıyanet yine fazla mesai yapmıştır.

Türk ve Türkiye düşmanlığı yine boş durmamıştır.

İstiklalimizin aydınlığını ihanetin karanlığıyla boğmak isteyen meşum ve melun çevreler devamlı faal halde bulunmuşlardır.

Ancak dirilen milli dayanışma ruhu bütün kumpasları boşa çıkarmıştır.

Türkiye yeni bir hükümet sistemine Cumhur İttifakı’nın milli ahlakıyla, meşru adımlarıyla, müftehir çalışmalarıyla kavuşmuştur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin eşsiz karar ve kutlu iradesi olarak tecelli etmiştir.

Bu yeni hükümet sisteminin harcını 7 Ağustos Yenikapı ruhu karmıştır.

Bu yeni hükümet sisteminin muhtevasını 16 Nisan Halkoylaması kaydetmiştir.

Bu yeni sistemin müstakbelini 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tayin ve tespit etmiştir.

Türkiye büyük bir dönüşümü başarmıştır.

Bu itibarla 2018 yılı milli hafızalardan asla çıkmayacaktır.

Cumhur İttifakı, Türkiye’yi gelecek bin yıllara taşıma hedefiyle temellenmiş, bekamızı muhafaza ve müdafaa azmiyle ahlaki ve hukuki varlığını temin ve tescil ettirmiştir.

Bu ittifak sıradan bir birliktelik, çıkar merkezli bir oluşum, siyasi dürtülere teslim olmuş bir yapı, küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir.

Özünde vatan sevgisi, Türk milletine mensubiyet şuuru bulunmaktadır.

Cumhurun haysiyeti, Cumhuriyet’in hedefleri, milli ülkülerin hasret ve hevesleri Cumhur İttifakı’nın dokusuna ve doğasına tam manasıyla nüfuz etmiştir.

Yolu zilletle kesişenler, yönü hezimete çevrilenler pek tabiidir ki Cumhur İttifakı’nı anlayamayacaklar, anlasalar bile itiraf ve ifade edemeyeceklerdir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Türkiye’nin haklı umudu, havi ufku olarak sivrilen Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden yüz akıyla çıkması en öncelikli arzumuzdur.

8-9 Şubat 2019 tarihinde 50.yılını kutlayacak olan Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019’da Türk milletinin yeni bir demokrasi zaferine imza atacağına, yeni hükümet sistemini tam bir güvence altına alacağına yürekten inanmakta, buna ümit bağlamaktadır.

Bu seferki Mahalli İdareler Seçimleri, bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır, kaldı ki derin anlamları ihata ve ihtiva etmektedir.

Parti olarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kaç belediye kazanırız, kaçını kaybederiz zaviyesinden bakmadığımız bellidir, bilinmektedir.

Siyasi çetele tutmadığımız her türlü izahtan varestedir.

Özellikle ve önemle söylemek isterim ki, 31 Mart 2019’da milli bekamızın sağlam ve sarsılmaz demokratik esaslara bağlanmasını, Türkiye’nin önünü kesebilecek sinsi kurgu ve kuşatmaların berhava edilmesini amaçlıyoruz.

Daha da önemlisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını arıyor ve arzuluyoruz.

Çünkü zillet ittifakına kan ve can veren siyasi partilerin 31 Mart’ı yeni hükümet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile, bu kapsamda Türkiye’nin sistem ve rejim krizine düşmesi için bir vetire olarak değerlendirdiği çok açıktır.

Böylesi bir durumun, yani zillet ittifakını şımartacak ve şuursuzca harekete geçirecek bir siyasi neticenin Türkiye’nin iflas ve izmihlali demek olduğunu şimdiden bilmek ve görmek lazımdır.

31 Mart 2019’da Cumhur İttifakı’nın başarısı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yıldönümünün müstahkem müjdesi, gelecekteki milli huzur ve yükselişin muvaffakiyet ve muharrik gücü olacaktır.

Ümidimiz budur, inancımız budur, irade ve isteğimiz buna yöneliktir.

Cumhur İttifakı’nın surlarında gedik açmaya kim yelteniyorsa, bu ittifakın varlığı kim ya da kimlerin keyfini kaçırıyorsa onlar milli birlik ve kenetlenmenin muarızı; büyüyen, gelişen, kronik açmazlarından ve prangalarından kurtulan Türkiye’nin muhasımıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi bu anlayış ve kavrayışla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlanmaktadır.

Mutlu millet ve kutlu hizmet gayesinin vatanın her yöresinde yeşerip yükselmesi, milli bekanın ve yeni hükümet sisteminin kökleşip hiçbir iç ve dış tazyikle hasar görmemesi emelimizdir, siyasi mücadelemizin mihenk taşıdır.

Ortadoğu’nun kaynadığı, küresel ve bölgesel senaryoların her gün revize edildiği, emperyalist gerilimin tırmandığı, haritalarla oynanıp sınır aşan göçlerin ve terörle öç almaların tetiklendiği bir dönemde, Türkiye muhakkak surette milli huzur ve sistemsel istikrara ulaşmalıdır.

Suriye’deki iç savaş ortamının mecburen uzayıp genişlemesi, buradaki kaosun sınırlarımızdan içeri girememesi sonucunda nispeten durulma ve durgunluk evresine geçmesi Türkiye’nin temkin, tedbir ve direnişiyle mümkün olmuştur.

Türk milleti sınırlarının hemen dibinde kurulan zalim tuzağı zamanlama yanlışına düşmeden fark etmiş, öngörüyle göğüslemiş, milli bekanın gücüyle püskürtmeyi bilmiştir.

Beşeriyetin bunalım kapanına sıkıştığı, bölgesel ve küresel hercümercin taban tuttuğu, siyasi ve ekonomik sorunların içinden çıkılmaz aşamalara geldiği bir dönemde Türkiye’nin iç bütünlüğünü koruyarak geliştirmesi, milli ve tarihi uzlaşmayla tek yürek olması hem nimet öte yandan mihnetleri def edecek mukavemettir.

Cumhur İttifakı bu mukavemetin tezahürü, tahkim edilmiş mecmudur.

Milliyetçi Hareket Partisi 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan Cumhur İttifakı Protokolüne sadık ve bağlıdır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 30 büyükşehir belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı’nın aday ve iradesi mührünü vuracak, diğer 51 il ve ilçe belediyelerde ise ittifakın paydaşı olan partiler demokratik yarış halinde olacaklardır.

Bilindiği üzere, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin birinci fıkrasına göre; “Mahalli İdareler Seçimlerinin beş yıl da bir yapılacağı, her seçim döneminin ise beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihi olacağı” ifade edilmiştir.

Gerek mezkûr kanun, gerekse de Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı açıklama mucibince de 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla seçim süreci başlamıştır.

1 Kasım 2018’de ise Yüksek Seçim Kurulu’nun Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili takvim ve kararının açıklanması üzerine parti teşkilatlarımıza 9 maddeden müteşekkil bir Genelge gönderilmişti.

Bu Genelgemizin 6.maddesinde, partimizin Mahalli İdareler Seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacağı belirtilmiş ve talimatlandırılmıştı.

Ancak Cumhur İttifakı’nın 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için 30 büyükşehir belediyesi ve bunların alt belediyelerinde seçime girmek gayesiyle mutabakata varması söz konusu Genelgemizin yeniden düzenlenip tashihini gerekli kılmıştır.

Bu kapsamda bütün teşkilatlarımız aşağıda belirtilen işbu Genelge hükümlerine aynen refakat ve riayet edeceklerdir.

1- Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi 30 büyükşehir belediyesi ile büyükşehir ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakı’nın yapısına muvafık şekilde uzlaşmışlardır.

51 il belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde her parti kendi adayıyla seçime katılacaktır.

Cumhur İttifakı doğrultusunda aday çıkarılmayan her seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediye meclis üyesi aday listesi hazırlanacak ve seçime girecektir.

Konuyla ilgili gerekli hazırlık ve çalışmalar seri ve süratli şekilde yapılacaktır.

2-  Cumhur İttifakı’nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır.

Cumhur İttifakı’nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı lazım gelen takibatı yapacak, gerekli tedbirleri gecikmeksizin alacaktır

3- Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi’yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dâhilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir.

4- 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya döneminde her türlü fitne-fesat akımına derhal karşı koyulacak, bilhassa sosyal medya vasıtasıyla tezvirat yaymaya, akıl bulandırmaya, karamsarlık aşılamaya çalışan hiç kimseye ne değer verilecek ne de itibar edilecektir.

Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir.

Bunun temininden de Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı sorumlu olacaktır.

5- Hem partimizin hem de Cumhur İttifakı’nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır.

31 Mart 2019’da, partimizi temsilen demokratik yarışa katılacak 51 il ve ilçe belediye başkan adayımız başta olmak üzere, belediye meclis adaylarımız, il genel meclis adaylarımız Cumhur İttifakı’nın saygınlığını zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınacaklardır.

6-  1 Kasım 2018 tarihli Genelgemizin 6.maddesi dışındaki tüm maddeleri aynen geçerliliğini muhafaza edecektir.

 

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhur İttifakı’nın değerli adaylarına ve partimizi temsilen seçime katılacak aziz dava arkadaşlarıma üstün başarılar diliyor, Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin diyorum.

 

Yolununuz, bahtınız ve alınınız açık olsun.

 

Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun.

İlgili içerikler
GündemMHP Grup Toplantıları

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin 16 Nisan 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı Konuşması

14 dk okuma süresi
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 16 Nisan 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı’nda yapmış oldukları konuşma şu şekildedir: Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Saygıdeğer Misafirler,…
GündemMHP Grup Toplantıları

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin 20 Şubat 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı Konuşması

19 dk okuma süresi
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 20 Şubat 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı’nda yapmış oldukları konuşma şu şekildedir: Değerli Arkadaşlarım, Muhterem Misafirler, Basınımızın…
Gündemİstanbul'dan HaberlerVideo

Algı belediyeciliğine son. 31 Mart MHP Reklamı

1 dk okuma süresi
MHP İstanbul Reklamı | 31 Mart’ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son. Reklamla değil, hizmetleAlgıyla değil, azimleBahaneyle değil, sistemleBirliğin Gücüyle, Hep Birlikte.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir