Gündem

Sayın Semih Yalçın: MHP; Ülkücü olmanın çok zor, kalmanın çok daha zor olduğu çıkarlar dünyasında, inanç ve bağlılığını her vesileye aksettiren dava adamlarının yuvasıdır.

6 dk okuma süresi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Semih Yalçın Kızılcahamam’da düzenlenen il başkanları toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

MHP; yalnız seçim dönemlerinde değil, seçim atmosferinden uzaktayken de faaliyet programlarını büyük ciddiyet ve istekle sürdürmüş bir siyasi partidir.

2023 yılı seçimlerine hazırlık için geçtiğimiz yıl partimizce başlatılan çalışmalar; bu sene de aynı disiplin, ciddiyet ve kararlılıkla devam ettirilmektedir.

Şubat ayında partimizce başlatılan çok yönlü ve kapsamlı çalışma programlarının yoğunluğu, bu hakikatin somut göstergesi olmuştur.

Varlığı sadece bir ülküyü ve fikir hareketini temsil etmekten ibaret olmayan MHP, aynı zamanda bütün Türkiye’nin ve Türk dünyasının kaderine yön vermeyi görev edinmiştir.

 Hamiyetli ve fedakâr teşkilat mensuplarımız; her faaliyetinde, her adımında tarihin üzerlerine yüklediği kutsal görev ve sorumluluğun bilinciyle hareket etmektedir.

MHP; sadece aritmetik hesaplar sonucu parlamentoda yer alan bir siyasi parti değil, kökü uzak maziye uzanan ve medeniyet tasavvuru hayalinden beslenen bir dava hareketidir.

MHP; Ülkücü olmanın çok zor, kalmanın çok daha zor olduğu çıkarlar dünyasında, inanç ve bağlılığını her vesileye aksettiren dava adamlarının yuvasıdır.

MHP teşkilatları, bu yuvayı ayakta tutan kudret kaynağıdır.

Mevcudiyetini Türkiye’nin bütünlüğüne ve milletimizin bekasına adayan MHP’nin söylemleri, sadece terörle mücadele ve milliyetçilik konularındaki hamaset yüklü sloganlardan ibaret değildir.

MHP sadece maşeri vicdanın, kamu vicdanının gürleyen avazı olmakla da yetinmemektedir.

Parti olarak Türkiye’nin bütün meselelerinin en titiz takipçisiyiz.

Milletimizin vazgeçilmez çıkarlarının en kararlı ve sarsılmaz savunucusuyuz.

Türkiye için 2021aynı zamanda ihracatta rekor yılı olmuştur

Milletimizi ve devletimizi ilgilendiren her meseleyle ilgili samimiyetle, gayretle üzerinde çalışılıp somutlaştırılan çözüm önerileri parti sözcülerimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

 MHP; hem siyasette bir denge ve istikrar unsuru işlevi üstlenmekte, hem de içeride ve dışarıdaki gelişmelerin Türk milliyetçiliği penceresinden analiz edilerek millî hamlelere yön verilmesine katkıda bulunmaktadır.

MHP; iç politikada sosyal barış ve esenlikten, millî mutabakatın bütün toplum katmanlarına yayılmasından yanadır.

MHP; dış politikadaysa Libya’dan Filistin’e, Suriye’den Irak’a, Ukrayna’dan Kafkasya’ya, Doğu Akdeniz’den Balkanlar’a kadar bütün bölgesel ve küresel konuların bir bütün olarak takip edilmesini önemsemektedir.

Temel düsturumuz; Türk dış politikasında millî çıkarlarımızın bulunduğu hiçbir konunun diğeri için ihmal edilmemesi, birinin diğerinin gölgesinde kalmamasıdır.

Türkiye, Soğuk Savaş’ın bitmesinden sonra tek kutuplu dünya tesisi çabalarının tutmadığı yeni dünya düzeninde seçkin bir yer edinmiştir.

 Türkiye, dünyanın çok kutupluluğa gidiş sürecinde bölgesel ve küresel yeni bir kutup olarak yükselmektedir.

Türkiye, bütün ülkeleri etkisine alan küresel ekonomik krize rağmen dirençli ekonomiye sahip ülkeler arasında yer almıştır.

2021 yılındaki büyüme rakamları ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat verilerine ulaşılması, Türk ekonomisinin küresel kriz ve şoklara karşı dayanıklılığını gözler önüne sermiştir.

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %7,4, bir önceki çeyreğe göre %2,7 oranında büyümüştür.

Türkiye için 2021; aynı zamanda ihracatta rekor yılı olmuştur.

İhracatımız, geçen yıl 2020’ye göre %32,9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bununla birlikte; dövizdeki oynaklığın sona erdirilmesi ve kontrolsüz kur artışının dizginlenmesinden sonra, sıra enflasyonun düşürülmesine de gelecektir.

Doğru politikalar ve isabetli hedeflemelerle makroekonomik istikrar kazanılacak, Türkiye yüksek enflasyon sarmalından kurtulacaktır.

Zillet ittifakının arkasındaki küresel güçlerin olduğunu unutturmayacağız

Muhalefetin yaptığı gibi açlık ve yoksulluk edebiyatıyla toplumu karamsarlığa sevk etmenin, kimseye yararı yoktur.

Devletimizin, halkın refahı ve küresel ekonomik krizin en az hasarla atlatılması için bütün imkânlarını seferber edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise iç dinamiklerden çok, küresel piyasalarda petrolün varil fiyatlarının aşırı yükselmesinden kaynaklanmaktadır.

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir sarmala dönüşmemesi ve tüketici yararına kontrol altına alınması için, vergiler başta olmak üzere bazı yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. Mevcut iktidar bu gerçeği görerek çalışmalara başlamıştır.

Geçen hafta MYK üyelerimizin katılımıyla yapılan toplantılardan sonra bu hafta da il başkanlarımızın bir araya geldiği çalışma toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin başkanlığında gerçekleşen ve bugün sona eren toplantılarda; Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan hususlar değerlendirilmiştir.

Bunların yanında, adım adım yaklaşılan 2023 Seçimlerine hazırlık mahiyetinde yürütülecek siyasi faaliyetler üzerinde durulmuştur.

Toplantılar sırasında, Divan Üyelerimiz tarafından kendi görev alanlarına dair sunumlar yapılmıştır.

Bu çerçevede ilgili Genel Başkan Yardımcıları;

– Seçim Kanunu’nda öngörülen değişiklikler,

– Siyaset ve Liderlik Okulu’nun program ve çalışmaları,

– Ekonomik gelişmeler,

– Teşkilatlar bünyesindeki iş ve işlemler hakkında il başkanlarımıza malumat vermiştir.

İl başkanlarımıza ayrıca MYK üyelerinden oluşan Siyasi Etik Kurulu’nun faaliyetleri konusunda bilgi verilmiştir.

İl Başkanları toplantısında, öncelikle 18 Şubatta İzmir’in Bayraklı içesinden başlayıp ilk etapta 125 ilçe ve altı ilde sürdüreceğimiz “Adım Adım 2023 – İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları” temalı çalışmalara ağırlık verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu toplantıların daha sonra süreçte ülke genelinde de yapılması öngörülmüştür.

Gerek daha önceki toplantılarda, gerekse il başkanları toplantısında yapılan değerlendirmeler doğrultusunda belirlenen öncelikli hedeflerden biri, zillet ittifakı ve yıkıcı siyasi faaliyetleri hakkında milletimizin bilgilendirilmesidir.

CHP’nin kendini güçlü saydığı il ve ilçelerde milletimizle buluşup dertleşecek, yedisi bir yerde dediğimiz muhalefet korosunun kirli çoraplarını ortaya dökeceğiz.

CHP’nin, suret-i haktan görünerek tezgâhladığı siyasi oyunların iç yüzünü millete anlatacağız.

CHP’nin gizli gündemini açık edecek, PKK’nın siyasi temsilcisi olan HDP ile şeffaf bir ortaklıktan kaçınsa da fiilen kaderdaşlık etmesinin sebeplerini bütün çıplaklığıyla gözler önüne sereceğiz.

Zillet ittifakının arkasındaki küresel güçlerin bulunduğu gerçeğini hafızalara kazıyacağız.

Başını ABD’nin çektiği Batılı ülkelerin; neden halk iradesine rağmen Türkiye’de yönetim değişikliği istediğini, halk iradesiyle iş başına gelen iktidarı ve Cumhur İttifakının gücünü hazmedemeyip niçin zillet cephesini desteklediğini bıkıp usanmadan halka izah edeceğiz.

CHP’nin gerçek yüzünü kendi kazanç bölgelerinde halka anlatacak, foyasını meydana çıkaracağız.

Çünkü CHP, halkı aldatmaktadır.

CHP yalan edebiyatına sarılmış, iftira ve haysiyet cellatlığı kampanyalarına bel bağlamıştır.

CHP; topluma karamsarlık, ümitsizlik aşılama çabasındadır.

Öncülük ettiği zillet cephesi; yerel, bölgesel ve küresel gerçeklerden uzak bir anlayışla sürekli karamsar ve karanlık bir tablo çizmekte, kamuoyuna biteviye felaket senaryoları pompalamaktadır.

Zillet ittifakı ve yancıları bir taraftan da siyasi çıkar masasında alfabetik sırayla mı, oy oranına göre mi oturacakları; kimin pastadan ne kadar pay alacağı derdindedir.

Zillet ittifakı aksı etrafında dönen gaflet ve dalalet içerisindeki muhalefet; 6’lı, 7’li hesapları uğruna Türkiye’nin iç ve dış dinamikleriyle küresel hedeflerini görmezden gelmektedir.

Bilhassa siyasi ihanetin iki öncü atlısı olan CHP ve İP, geleceklerini HDP’ye raptetmişlerdir.

İki yol arkadaşı, her ne kadar gizlemeye çalışsalar da HDP’yi siyasi ortaklığa taşımak için sabırsızlanmaktadır.

İkballerini yedisi bir yerde oluşumunda gören diğer partikül partiler de bunların peşine takılmıştır.

Muhtemel bir iktidar değişikliğinde, devlet yönetiminin kapıları PKK’nın siyasi acentesine açılmış olacaktır.

Bölücü terör örgütü bu sayede devletin gizli bilgilerine erişmiş olacaktır.

En kötüsü de, yedisi bir yerde marifetiyle PKK siyasi meşruiyet zemini elde etmiş olacaktır.

Zillet ittifakının ana hedefi, adı konmamış bir sözde çözüm ve açılım sürecine kapı aralamaktır.

Ancak zillet cephesi çok önemli bir hususu unutmaktadır:

Türk milleti; iyiyle kötüyü, yalanla gerçeği ayırt edecek ferasettedir.

Millet, en iyi hakemdir.

Millet, nihai karar merciidir.

Milletimiz bizi dinleyecek, meramımızı anlayacaktır.

CHP ve bağlaşıklarının hesabı, 2023 seçimlerinde millet tarafından sandıkta görülecektir.

İlgili içerikler
GündemMHP Grup Toplantıları

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin 16 Nisan 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı Konuşması

14 dk okuma süresi
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 16 Nisan 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı’nda yapmış oldukları konuşma şu şekildedir: Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Saygıdeğer Misafirler,…
GündemMHP Grup Toplantıları

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin 20 Şubat 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı Konuşması

19 dk okuma süresi
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 20 Şubat 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı’nda yapmış oldukları konuşma şu şekildedir: Değerli Arkadaşlarım, Muhterem Misafirler, Basınımızın…
Gündemİstanbul'dan HaberlerVideo

Algı belediyeciliğine son. 31 Mart MHP Reklamı

1 dk okuma süresi
MHP İstanbul Reklamı | 31 Mart’ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son. Reklamla değil, hizmetleAlgıyla değil, azimleBahaneyle değil, sistemleBirliğin Gücüyle, Hep Birlikte.