Gündem

Sayın Semih Yalçın: Kuytul’u konuşturan CHP-İP-HDP ve küsurat partilerdir. Bu haliyle A.Kuytul artık Zillet ittifakının yeni sözcüsü olmuştur.

5 dk okuma süresi

Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Edip Semih Yalçın yayınlamış olduğu açıklamada, “Alparslan Kuytul adlı münafığın dindarlık ve din adamlığı kisvesi altında sarf ettiği her sözün altında tefrika ve bozgunculuk, her davranışının arkasında provokasyon vardır.” dedi.

Açıklama şu şekilde:

Yüce kitabımız Kur’an’ın adını istismar ettiği vakfı kullanarak Müslümanlar arasında fitne ve tefrika yaymaya çalışan Alparslan Kuytul isimli meczup tarafından, toplumsal barış ve huzuru bozmak maksadıyla uzunca bir süreden beri kışkırtıcı eylemler tertip edildiği gözlemlenmektedir.

Adı geçen kişi, uzunca bir süredir kışkırtıcı eylem ve söylemlerle kendisine taraftar toplamaya, etrafına üşüşen tufeylilerle devlet aleyhinde örgütlenmeye çabalamaktadır.

Bu hadsiz ve edepsiz, başında bulunduğu vakfın Adana’da tertiplediği provokatif olayın ardından, hızını alamayarak doğrudan MHP hakkında haksız ve mesnetsiz suçlamalarda bulunmuştur.

Kuytul meczubu, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan, hayatlarını ortaya koyan, bu uğurda sayısız şehitler veren Emniyet teşkilatımızın fedakâr mensuplarının MHP tarafından yönlendirildiğini iddia etmiştir.

Bu şahıs, daha da ileri giderek Adana’da yaşanan olayların sorumluluğunu tamamen MHP’nin üstlendiği yalanını ortaya atmıştır.

Adana’da vuku bulan hadiseler bahane edilerek ortaya atılan bu alçakça iftiranın temel amacı, MHP’nin siyasi itibarını baltalamak; hükümetin, İçişleri Bakanlığının ve Emniyet teşkilatının icraatını sekteye uğratmaktır.

İSTİNATLARININ MERKEZİNE TÜRKİYE DEVLETİNİ KOYMUŞ, ZİLLET İTTİFAKININ YENİ SÖZCÜSÜ OLMUŞTUR

Bu kendini bilmez nevzuhur meczup, sadece yalan ve iftiralarla MHP’nin kamuoyu nezdindeki mevkiine saldırmakla yetinmemiş, temelsiz isnatlarının merkezine doğrudan Türkiye devletini koymuştur.

Alparslan Kuytul adlı münafığın dindarlık ve din adamlığı kisvesi altında sarf ettiği her sözün altında tefrika ve bozgunculuk, her davranışının arkasında provokasyon vardır.

Adana’da meydana olaylar sonrasında gerek Davutoğlu gerekse Babacan’ın Türk polisinin işkenceci olduğu iddiası ise sapıkçadır, sapkındır. Kuytul’u konuşturan CHP-İP-HDP ve küsurat partilerdir. Bu haliyle A.Kuytul artık Zillet ittifakının yeni sözcüsü olmuştur.

Aynı münafığın, 2015’te Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizi dolayısıyla hükümetin Suriye politikasını eleştirerek “Haydi vursana Rusya’nın uçağını.” diye kışkırtıcı ifadeler kullandığı hatırlardadır.

Çeşitli vesilelerle bazı görüşlerini dile getiren bu kişinin, sözüm ona İslam’ın insani ve ahlaki değerlerinin hayata geçmesini savunduğu bilinmektedir.

Mesnetsiz yalan ve iftiralarla MHP’ye saldıran bir müfterinin; insanlıktan, ahlaktan ve İslam’dan bahsetmesi gülünçtür.

KUR’AN-I KERİM’DEKİ FÂTIR SURESİ… ‘ALDATICILAR SİZİ ALLAH İLE ALDATMASIN’

İslam dini, yalan ve iftirayı yasaklamıştır.

Ayrıca ahlaksızlık alameti olan yalanla imanın bir araya gelemeyeceğine dair Peygamber uyarısı milletimizce pekiyi bilinmektedir.

Din pazarı kurup bezirgânlık yaparak sofuluk satmaya kalkan böylesi kâzip, münafık ve sahtekârlar hakkında Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’deki Fâtır suresinde şöyle buyurulmuştur:

“Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah’ın vaadi haktır, hakikattir. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın.”

Yüce Kur’an’ın ayetlerini, Sevgili Peygamberimizin hadislerini istismar edip eğrilterek, kendisine Hak dostu havası vererek halkı aldatmaya çalışanlar geçmişte çok çıkmıştır. Kuytul örneğinde olduğu üzere; bugün de çıkmaktadır, yarın da çıkacaktır.

Yalancı din bezirgânları; şeytanın yeryüzündeki halifeleri, vekilleri, ortakları, iş birlikçileridir.

Bu gibiler, Türkiye’nin ve Türk milletinin düşmanları tarafından kullanılmaya müsait kimselerdir.

KİRLİ OYUNLAR SAHNELENİYOR…

Bölgesinde ve dünyada Türkiye’nin yükselişini engellemek isteyen küresel aktörler; siyasi, ekonomik ve askerî yollardan hedeflerine ulaşamayacaklarını anladıklarından, Türk toplumunun hassasiyetlerini kaşıyan kirli oyunlar sahnelemektedir.

Bu amaçla, bütün İslam coğrafyasında uygulandığı gibi, bizim topraklarımızda da İslam üzerinden insanları aldatan meczuplar maşa olarak kullanılmaktadır.

Oysa Türkiye Cumhuriyeti; kuruluşundan bu yana hem bütün İslam dünyasının, hem de bütün mazlum coğrafyalarının ümit bağladığı bir ülke olmuştur.

Devletimiz, bugün de bu beşeri işlev ve vasfını korumak için var gücüyle çabalamaktadır.

Düşman ve hasımlarımızsa milletimizin en hassas olduğu din ve inançlar üzerinden fitne yayarak iç kargaşa çıkarmaya, devletimizi zayıflatmaya çalışmaktadır.

Alparslan Kuytul; 15. yüzyılda Osmanlı döneminde inanç istismarıyla iğtişaş çıkaran ilmi ve feraseti kıt Börklüce Mustafaların, Torlak Kemallerin çağdaş versiyonudur.

TERÖR ÖRGÜTLERİ, KARŞISINDA SARSILMAZ MİLLÎ İRADEYİ BULMUŞTUR

Adana’daki ibretlik filmin benzerleri, geçmişin Türkiye’sinde de çokça görülmüştür.

Benzer senaryoların sahneye konmasına yakın geçmişteki en çarpıcı örnek, FETÖ elebaşı ve haşhaşilerinin teşebbüsleridir.

Adana olayları da Kuytul ve başında bulunduğu vakıf vasıtasıyla yeni bir emperyalist oyunun küçük bir dinî grup üzerinden sahnelenmeye çalışıldığının acı bir göstergesidir.

“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.” sözünün hikmetini akılda tutarak, 2016 yılının 15 Temmuz’unda yaşanan elim hadiseleri bir kez daha hatırlatmakta fayda mülahaza ediyoruz.

Kendini yıllarca dindar ve muhafazakâr bir cemaat olarak satan FETÖ’nün ihanet kalkışması yüzünden 251 vatandaşımız şehit olmuş, binlercesi de yaralanmıştır.

Nihai hedefi devleti ele geçirmek ve Türkiye’yi yeniden uydulaştırmak olan bu kanlı terör örgütü, o gün son hamlesini yapmış ama karşısında sarsılmaz millî iradeyi bulmuştur.

FETÖ, başarısızlığa uğratılıncaya kadar kendine hedef ve hasım olarak özellikle MHP’yi belirlemiştir.

15 Temmuz 2016’ya gelinceye kadar FETÖ’cü politikacılar, onları destekleyen medya ve kuruluşlar; MHP ve bilhassa Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli aleyhinde yakası açılmadık iftiralar üretmişlerdir.

Kuytul ve ne idüğü belirsiz vakfı da şimdi aynı alçak yönteme başvurmaktadır.

YÜCE ALLAH, FİTNELERİNİ AYAKLARINA DOLANDIRIR…

Millî bütünlük ve bekamızın sarsılmaz bekçisi olan MHP’nin kale gibi, kaya gibi duruşu; siyaset alanındaki dominant konumu ve özgül ağırlığı, millet nezdindeki itibarı, FETÖ ve ardıllarıyla taklitlerinin önünde en büyük engeldir.

Dahası, devletimiz güçlüdür. Fitne ve tefrika yayıcıların ipliğini çabuk pazara çıkarır.

En önemlisi; Yüce Allah, aziz ve necip milletimize tuzak kurmaya çalışanların tuzaklarını bozar, fitnelerini ayaklarına dolandırır.

MHP, CİDDİYET VE İŞTİYAKLA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEKTİR

Türkiye’nin bekası, milletimizin birlik ve dirliği yolunda MHP; büyük bir ciddiyet ve iştiyakla faaliyet göstermeyi sürdürecektir.

MHP; 53 yıldır olduğu gibi, bugün de bundan sonra da milletimizi iç ve dış tehlikelere karşı bilinçli ve müteyakkız tutma konusundaki görevini titizlikle yerine getirmeye devam edecektir.

Haddini ve çapını ölçmekten aciz ve zillet ittifakının oyuncağı olmuş bir meczubun temelsiz iddia ve isnatları yüzünden MHP’nin zan atında bırakılmasına asla müsaade edilmeyecektir.

Toplumsal barış ve huzurun bozulmasına, halkın duygu ve inançlarının istismar edilmesine izin verilmeyecektir.”

İlgili içerikler
GündemMHP Grup Toplantıları

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin 16 Nisan 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı Konuşması

14 dk okuma süresi
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 16 Nisan 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı’nda yapmış oldukları konuşma şu şekildedir: Değerli Milletvekili Arkadaşlarım, Saygıdeğer Misafirler,…
GündemMHP Grup Toplantıları

Liderimiz Devlet Bahçeli’nin 20 Şubat 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı Konuşması

19 dk okuma süresi
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin 20 Şubat 2024 tarihli MHP Grup Toplantısı’nda yapmış oldukları konuşma şu şekildedir: Değerli Arkadaşlarım, Muhterem Misafirler, Basınımızın…
Gündemİstanbul'dan HaberlerVideo

Algı belediyeciliğine son. 31 Mart MHP Reklamı

1 dk okuma süresi
MHP İstanbul Reklamı | 31 Mart’ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son. Reklamla değil, hizmetleAlgıyla değil, azimleBahaneyle değil, sistemleBirliğin Gücüyle, Hep Birlikte.
×
Gündem

Genel Başkan Yardımcımız Sn. Semih Yalçın: Seçim Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kamuoyundaki tereddütleri giderecek, kararsızlıklara son verecektir.